Kategori : Ledaren

Där finns framtiden

Nu i slutet av september, början av oktober och senare i november rullar höstens stora mässor – VA-mässan tillsammans med Fjärrvärmemässan och Avfall & Återvinning i Jönköping, Scanautomatic och ProcessTeknik i Göteborg samt Elmia Subcontractor i Jönköping – ut röda matten för besökarna.   Stora svenska mässor, men beskedliga i jämförelse med exempelvis de stora tyska mässorna. Så har också Tyskland en större befolkning och industribas. Och det finns en annan stor skillnad: mässorna där är en arena för politiken – för regeringarna på förbundsnivå och delstatsnivå, facken och industrins organisationer. De syns och hörs och manifesterar.   Hur står det till hos oss? Ser vi regeringsmedlemmar, politiska partier eller enskilda politiker som visar upp sig, talar eller promenerar på mässgolven? Knappast. Det närmaste är närvaron av en statssekreterare på Automation Summit i Göteborg, och en generaldirektör i Jönköping. Tur då att tidigare Scaniabasen Leif Östling är på plats på Automation Summit och skänker den lite kunglig glans.   Själv tycker jag det skulle varit klädsamt om näringsministern, eller statsministern,...

Läs mer →

Som en våt filt

Klimatdebatten ligger som en våt filt över debatten om framtiden. Sedan det stora klimatmötet i Paris har sanningen än en gång slagits fast – koldioxidutsläppen höjer ensamt temperaturen. Att det finns andra förklaringar förkastas. Öppenheten borde vara större, i synnerhet när osäkerheten faktiskt är stor.   I Sverige ska Energikommissionen före sommaren lämna besked om den framtida energipolitiken. Även om inget är bestämt pågår faktiskt redan en avveckling av den fossilfria elproduktionen. Kärnkraften är satt i strykklass. Vattenkraften är satt i strykklass. Det har vi tidigare tagit upp i Process Nordic.   Från regeringen fortsätter politiken som vore kärnkraften det stora problemet; att kärnkraften kan avvecklas utan några större problem – som om alternativen finns runt hörnet. Om vattenkraftens straffbeskattning hörs inte ett jota.   På intervjuplats i detta nummer intervjuas Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen, som berättar att den svenska kärnkraften aldrig har varit i ett bättre läge efter investeringskostnader de senaste åren på omkring två miljarder kronor årligen vid vardera Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.   Reaktorerna är nu...

Läs mer →

Väsentlig betydelse – en underdrift

Ta omedelbart bort effektskatten på kärnkraften så att det finns en chans att driva de återstående sex kärnkraftverken efter 2020. Det skulle ge Sverige en möjlighet att ordna ett uthålligt energisystem utan att riskera arbete och välfärd.   Det skrev Jonas Abrahamsson, koncernchef Eon Sverige, och Magnus Hall, vd för Vattenfall, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 april.   Process Nordic har vi upprepade tillfällen här på opinionsplats tagit upp den oro som finns över den nuvarande energipolitiken där kärnkraften hamnat i strykklass och ett antal reaktorer avvecklas i förtid och att de återstående står inför en oviss framtid.   De två pekar på det välbekanta faktum att Sverige har en nästan klimatneutral elproduktion med vattenkraften, förnybara alternativ och kärnkraften. När Miljöpartiet förespråkar att systemet ska ställas om och bli helt förnybart så kan de två ställa upp på det – men att den tidsperiod, inom 20 år, som miljöpartiet talar om är för snäv.   De anser att industrins konkurrenskraft måste säkras för att samhället ska få...

Läs mer →

Dags att leverera

Sänk effektskatten. Ta helst bort den. Det skrev de tre moderata oppositionskommunalråden i Luleå, Borlänge och Oxelösund i en debattartikel nyligen. De tre kommunerna har alla en sak gemensamt: en energikrävande industri, SSAB, men även en stor och viktig lokal arbetsgivare.   De tre skriver att SSAB, förutom att svara för en betydande sysselsättning och skatteinkomster på respektive ort så bidrar deras verksamhet till en stor del av landets exportinkomster. Sammantaget skapar det förutsättningar för vår gemensamma välfärd, såväl lokalt som nationellt.   Oppositionskommunalråden i Luleå, Borlänge och Oxelösund är stark oroade över de allvarliga beskeden om elförsörjningen från de stora kraftbolagen. Kärnkraften är, skriver de, hårt prövad av låga elpriser och hög beskattning och om inget görs riskerar bortåt hälften av svensk elproduktion att stängas inom loppet av några år   De kräver besked av regeringen: ”SSABs 5 800 anställda på våra tre orter, och alla andra som är beroende av en stabil tillgång till elektricitet för sin verksamhet, förtjänar bättre än att tvingas vänta i ovisshet på någon...

Läs mer →

Spela bollen om kärnkraft 4.0

Svensk kärnkraftsindustri ligger i brygga. Under hösten har besked kommit om att kärnkraftsreaktorer måste stängas i förtid för att de inte längre är lönsamma. Vattenfalls vd varnar för att hela svenska kärnkraftsindustrin kan tvingas stänga ned.   I slutet av januari levererade Metallbasen Anders Farbe i en debattartikel i Dagens Industri en bredsida mot den röd-gröna regeringens hållning i kärnkraftsfrågan: Lämna kärnkraften i fred, avskaffa effektskatten och avstå från att införa ett nytt tankeförbud mot kärnkraftteknik.     Den svenska forskningen om fjärde generationens kärnkraft måste fortsätta annars tackar forskarna för kaffet och sticker utomlands. Den nya typen av kärnreaktorer står nära en kommersialisering – så långt Anders Farbe.   Clas Hellesen, forskare i tillämpad fysik vid Uppsala universitet, berättade vid ett lunchseminarium arrangerat av Svensk Energi i början av februari att de nya snabbreaktorerna finns att köpa redan idag.   För svenskt vidkommande är snabbreaktorerna inget tekniskt problem, tekniken och kunskapen finns tillgänglig i Sverige. Frågan är politisk. Vill politikerna ha den så kommer genombrottet, konstaterade Clas Hellesen.  ...

Läs mer →

– Var har designern tagit vägen

Att uppfinna något handlar om att utgå från ett behov och att skapa en lösning. Designern utbildas och tränas i detta. Designern ser till hela kedjan, från behov, via tillverkning, materialval och användning, till återvinning.   I Finland har industrin insett designerns värde. Där skapas nya affärsmodeller för designade cellulosaprodukter. Nya textila produkter från träbaserad biomassa, med de bästa egenskaperna från bomull och polyester, är exempel på nya lösningar.   Designers i samarbete med ingenjörer och industri håller alltså på att åstadkomma spännande produkter utifrån existerande behov och idéer, i Finland.   I svensk skogsindustri är designern däremot en tämligen outnyttjad resurs.   Sverige har några av världens bästa utbildningar på designområdet. Ändå utnyttjar industrin inte tillräckligt designens möjligheter att öppna upp för kommersiell användning av nya material och nya produkter.   Det måste bli fart på utvecklingen från flera håll samtidigt. Industrin måste själva sätta till resurser för att suga in ny kunskap. Anställ egna forskare och designers, och fler civilingenjörer. Satsa större resurser på forskningsinstituten, det blir en...

Läs mer →

Till minne av Allan

Nordisk Papperstidnings tidigare chefredaktör Allan Almegård gick bort den 14 juli. Allan Almegård började på Nordisk Papperstidning år 2003. Tidningen startades sedan det blivit klart att Svensk Papperstidning inte skulle ges ut efter kommande årsskifte. I ett mycket tufft och konkurrensutsatt klimat förde han sedan Nordisk Papperstidning till en marknadsledande position. Allan imponerade genom sin publicistiska träffsäkerhet och sin förmåga att sätta sig in i nya ämnen. Han drog sig inte för att leverera bredsidor mot den bransch han bevakade. Bland de sista artiklarna Allan skrev för Nordisk Papperstidning var en uppgörelse med skogsindustrins hantering av den minskade grafiska papperskonsumtionen. Allan konstaterade att den förhärskade meningen i skogsindustrin under alldeles för lång tid var att papperstidningarna skulle finnas kvar. Först nu har letandet efter nya, innovativa produkter från skogen inletts. Frågan är om branschen inte är för sent ute. ”Att ta fram nya produkter tar tid”, skrev Allan Almegård. Allan lämnade chefredaktörsskapet för Nordisk Papperstidning förra hösten och tog istället över NTT Såg & Trä. Ett uppdrag han skulle ha...

Läs mer →

Sök

Senaste numret

Senaste numret